Adverteren met podcasts

Nieuwe manieren om de juiste doelgroep te bereiken

Topcast Media brengt luisteraars, makers en merken bij elkaar. Met waardevolle content zorgen we voor een loyaal publiek. Onze content bestaat uit zowel onafhankelijke producties als producties in samenwerking met een merk (branded content).

Drie redenen om te adverteren met Topcast

01

Groeiende markt

Inmiddels luisteren meer dan vijf miljoen Nederlanders naar podcasts en dit aantal groeit dagelijks [1]. Podcasts worden steeds meer onderdeel van het dagelijkse leven, met name dat van jongeren en jongvolwassenen. Dat is ook de reden dat steeds meer bedrijven de voordelen zien van adverteren in en rondom podcasts. Toonaangevende merken als Bol.com, KLM en Albert Heijn hebben de weg naar podcastmarketing al gevonden.

02

Persoonlijk & effectief

On-demand audio is booming, zeker nu de populariteit van lineaire programmering verder afneemt. Podcasts worden aandachtig beluisterd in een vertrouwde en intieme setting en bieden content op maat, op een zelfgekozen tijdstip. Dit verhoogt de betrokkenheid van de luisteraar enorm.

Podcastmarketing biedt dan ook unieke kansen om echt waardevolle connecties te leggen met individuele luisteraars. Dit verhoogt de impact én geloofwaardigheid van jouw advertentie significant.

03

Het geluid van de toekomst

Podcasts zijn vooral populair onder jongeren en jongvolwassenen. Laat dat net doelgroepen zijn die via de traditionele kanalen lastig te bereiken zijn. Podcastmarketing maakt het mogelijk om deze doelgroepen wél gericht, effectief en kostenefficiënt te bereiken.

Daarnaast geeft maar liefst 41% van luisteraars aan een merk of product meer te vertrouwen na het horen van een podcastadvertentie [2]. Terwijl podcastadvertenties bovendien tot drie keer meer betrokkenheid opleveren dan radioadvertenties [3].

Podcastmarketing in cijfers

5,3 miljoen mensen in Nederland luisteren naar podcasts, hun aantal groeit met de dag [1].

41% vertrouwt een merk meer wanneer dit in een podcast geadverteerd wordt [2].

3x meer betrokkenheid ten opzichte van radioadvertenties [3].

Interesse in een samenwerking?

Bedankt voor je aanvraag, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

sluiten

Privacyverklaring Topcast Media

Topcast Media BV, gevestigd aan Catharina van Renneslaan 8, 1217 CX te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://topcast.media
Catharina van Renneslaan 8, 1217 CX te Hilversum
contact@topcast.media

Persoonsgegevens die wij verwerken

Topcast Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
contact@topcast.media, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Topcast Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Topcast Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Topcast Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Topcast Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De voor onze nieuwsbrief verzamelde emailadressen worden niet langer bewaard dan nodig voor het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief en zolang dit relevant is. Eenieder kan zich op ieder moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Uitgeschreven mailadressen worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en binnen redelijke termijn uit ons systeem verwijderd dan wel geanonimiseerd voor analytische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Topcast Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Topcast Media gebruikt mogelijk functionele en analytische cookies. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt en/of om geanonimiseerde analytische gegevens te vergaren voor een inzicht in ons webverkeer. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden voor technische en/of analytische doeleinden op basis van geanonimiseerde gegevens. Specifiek:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Topcast Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
contact@topcast.media. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Topcast Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
contact@topcast.media.